Deskoperă oferta de joburi Deskoperă oferta de joburi v 1.2 | Servicii Premium
Caută:  Job

Termeni şi condiţii de utilizare

Acceptarea termenilor şi condiţiilor

Prin utilizarea oricăror servicii oferite de deskjobs.ro, vă exprimaţi acordul pentru respectarea în totalitate a acestor termeni şi condiţii. În cazul în care nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii şi condiţiile de mai jos, nu utilizaţi acest site. Vizitarea şi utlizarea acestui site sunt condiţionate în mod expres de acceptarea tuturor termenilor şi condiţiilor stipulate în continuare. Termenul de "dvs" şi "utilizator", după cum sunt descrise aici, se referă la orice persoană care accesează acest site sub orice motiv.

deskjobs.ro îşi rezervă dreptul de a modifica termenii şi condiţiile în orice moment şi fără o notificare prealabilă prin actualizarea acestei pagini. Este obligaţia utilizatorului de a vizita această pagină periodic pentru a consulta cea mai recentă versiune a termenilor şi condiţiilor de utilizare.

Conduită online

Acest site poate fi folosit numai în scopuri legale, fiind interzisă utilizarea acestui site în vreun fel care să încalce oricare din legile aflate în vigoare. Site-ul nu poate fi utilizat în scopul distrugerii, deteriorării sau întreruperii oricărui sistem informatic sau oricărei entităţi de pe Internet, incluzând atacuri de tipul "denial of service", impunerea unei sarcini nerezonabile sau disproporţionată asupra infrastructurii noastre sau răspândirea de viruşi. Este interzisă folosirea oricăror "robots", "spider" sau alte dispozitive automate pentru monitorizarea sau copierea paginilor web ale site-ului sau conţinutului existent fără acordul scris al deskjobs.ro. deskjobs.ro îi rezervă dreptul de a interzice utilizarea site-ului oricărui utilizator pe care îl consideră că a încălcat oricare dintre termenii de utilizare.

Informaţii trimise de utilizator

Cu excepţia cazurilor specificate în Politica de confidenţialitate, orice comunicare sau material adresat de dvs. acestui site prin poşta electronică sau pe alte căi, incluzând orice date, întrebări, comentarii, sugestii, sau altele asemănătoare vor fi tratate ca neconfidenţiale şi în neproprietate. Cu excepţia prevederilor din Politica de confidenţialitate orice trimiteţi poate poate fi folosit de deskjobs.ro sau partenerii săi în orice scop, inclusiv, dar nelimitat la, reproducere, dezvăluire, transmitere, publicare, difuzare şi postare, îi acordaţi deskjobs.ro dreptul perpetuu, non-exclusiv şi irevocabil pentru a reproduce, modifica, adapta, crea lucrări derivate, executa, distribui sau publica oricare din aceste materiale. De asemenea, deskjobs.ro este liber de a utiliza orice idee, concept, know-how sau tehnici existente în orice comunicare trimisă de dvs., în orice scop, inclusiv dar nelimitat la dezvoltarea, crearea şi promovarea serviciilor utilizând asemenea informaţii. deskjobs.ro şi rezervă dreptul de a dezvălui orice material transmis nouă sau informaţie asociată cu un astfel de material dacă i se cere acest lucru prin lege sau din bună credinţă că aceste documente sau dezvăluiri sunt rezonabil necesare pentru (i) a se supune proceselor legale; (ii) impunerea termenilor şi condiţiilor acestui site; (iii) a răspunde oricărei revendicări că materialul conţinut sau asociat cu acest site ar încălca orice drept al orcărei terţe persoane; sau (iv) protejarea drepturilor, proprietăţii, sau siguranţei deskjobs.ro, a angajaţilor acestuia, utilizatorilor sau publicului în general.

Proprietate

Toate materiale existente pe acest site create sau oferite de deskjobs.ro, incluzând text, grafică, logo-uri, iconiţe şi imagini sunt proprietatea deskjobs.ro sau colaboratorilor săi, şi sunt protejate de legislaţia cu privire la proprietatea intelectuala din România şi străinătate.
Compilaţia întregului conţinut de pe acest site este proprietatea exclusivă a deskjobs.ro şi este de asemenea protejată de legile de proprietate intelectuală din România şi străinătate. Utilizatorul are dreptul de descărca, vizualiza, copia şi tipări materialele de pe acest site exclusiv în vederea utilizării personale, necomerciale, cu condiţia de a nu îndepărta sau modifica oricare marcă înregistrată, marcă de serviciu, logo, drept de autor sau orice alt însemn al drepturilor de autor. Cu excepţia celor menţionate mai sus, este interzisă descărcarea, vizualizarea, copierea, tipărirea, reproducerea, distribuirea, republicarea, afişarea, postarea, transmiterea sau modificarea oricărui material sau porţiune din acesta prezente pe site indiferent sub ce formă sau oricare ar fi scopul fără acordul prealabil scris al deskjobs.ro.
deskjobs.ro şi rezervă dreptul de a revoca oricare din drepturile acordate aici în orice moment. În momentul încălcării oricăruia dintre termenii şi condiţiile stipulate aici, aceste drepturi încetează automat. După revocarea sau încetarea acestor drepturi, utilizatorul are obligaţia de a distruge orice exemplar digital sau tipărit obţinut din orice parte a site-ului. Utilizarea neautorizată a oricărui material existent pe site poate încălca dreptul de autor, legea privind mărcile înregistrate şi alte legi din România şi alte jurisdicţii. Toate drepturile care nu vă sunt conferite în mod explicit sunt rezervate.

Link-uri către alte site-uri

Site-ul poate conţine link-uri către alte site-uri. deskjobs.ro nu are control asupra acestora, nu le reprezintă în niciun fel şi nu acceptă nici o obligaţie sau resposabilitate cu privire la conţinutul sau performanţa altor site-uri. Orice astfel de link-uri sunt oferite de convenienţă şi nu constituie un angajament sub nicio formă faţă de site-urile cărora le aparţin aceste linkuri, a conţinutului acestora, proprietarilor, performanţelor sau produselor ori serviciilor amintite sau descrise de acestea.

Conţinut

Completând "Formularul de inregistrare" sunteti de acord ca următoarele informaţii: numele utilizatorului, tipul utilizatorului (candidat sau companie), sigla sau poza utilizatorului, CV-urile marcate ca fiind publice, anunţurile marcate ca fiind active să fie folosite în mod public pe deskjobs.ro, în orice scop.
Deşi deskjobs.ro face eforturi rezonabile de a păstra acurateţea informaţiilor de pe site, deskjobs.ro nu garantează exactitatea, integritatea sau calitatea oricărui material aflat pe site, în legătură cu acesta sau publicat pe site. deskjobs.ro nu este responsabil sub nici o formă de orice material asociat sau existent pe acest site, inclusiv erori sau omiteri în conţinutul site-ului. De asemenea, deskjobs.ro, deşi poate alege să facă acest lucru, nu are obligaţia de a înregistra sau reţine oricare din materialele existente sau asociate acestui site, chiar dacă i se solicită acest lucru. deskjobs.ro, nu are obligaţia de a verifica, analiza, edita, monitoriza sau cenzura oricare din materiale conţinute sau prezentate pe acest site. deskjobs.ro, îi rezervă, însă, dreptul de a monitoriza, accesa, modifica sau edita orice informaţie, material sau utilizarea acestora în legătură cu site-ul sau publicate pe site; de a îndepărta orice material care nu corespunde cu termenii şi condiţiile prezentate aici; de a stabili practici generale şi limitări în ce priveşte utilizarea site-ului; şi de a schimba aceste practici generale şi limitări în orice moment, cu sau fără notificare.

DECLINAREA GARANŢIILOR

SITE-UL ESTE OFERIT "CA ATARE". deskjobs.ro NEAGĂ EXPLICIT TOATE GARANŢIILE DE ORICE FEL, FIE EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR NELIMITÂNDU-SE LA GARANŢIILE IMPLICITE DE COMERCIABILITATE, CONFORMITATE CU ANUMITE SCOPURI PARTICULARE ŞI NON INFRINGEMENT. deskjobs.ro NU OFERĂ GARANŢII CĂ (i) SITE-UL VA ÎNDEPLINI CERINŢELE ŞI STANDARDELE DVS.; (ii) SITE-UL VA FUNCŢIONA NEÎNTRERUPT, SIGUR, SAU FĂRĂ ERORI; (iii) REZULTATELE CE POT FI OBŢINUTE PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI VOR FI PRECISE ŞI DE ÎNCREDERE; (iv) CALITATEA ORICĂROR SERVICII, PRODUSE, INFORMAŢII SAU ALTE MATERIALE ACHIZIŢIONATE, OBŢINUTE SAU TRANSFERATE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI VOR CORESPUNDE AŞTEPTĂRILOR, DORINŢELOR SAU NEVOILOR DVS.; ŞI (v) ORICE ERORI SAU DEFECŢIUNI DIN SISTEMUL INFORMATIC AL SITE-ULUI VOR FI CORECTATE.

Orice material, distribuit, descărcat sau accesat prin intermediul site-ului se face pe riscul utilizatorului. Acesta va fi singurul responsabil de orice daune cauzate calculatorului său, pierdere de date sau pierderi ca urmare a descărcării sau încrederii în orice astfel de material. deskjobs.ro nu îşi asumă nici un fel de responsabilitate şi nu va fi răspunzător ca urmare a oricăror daune asupra echipamentului informatic al dvs., sistem informatic sau altă proprietate ca urmare a descărcării, vizualizării sau altui mod de utilizare a site-ului, a materialelor conţinute de acesta sau oricare alt site ce conţine un link către deskjobs.ro. Nicio informaţie sau recomandare obţinută prin acest site, fie verbală sau scrisă, nu constituie o garanţie dacă aceasta nu este formulată aici în mod explicit.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

SUB NICIO CIRCUMSTANŢĂ NU VA FI deskjobs.ro RESPONSABIL PENTRU ORICE PAGUBĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, DELIBERATĂ, SPECIALĂ SAU EXEMPLARĂ, CUNOSCUTĂ SAU NECUNOSCUTĂ, SUSPECTATĂ SAU NU, DEZVĂLUITĂ SAU NU, IVITĂ ÎN VREUN MOD CARE ARE LEGĂTURĂ CU DISPUTELE INCLUSIV DAR NELIMITÂDU-SE LA PAGUBE DIN PIERDEREA DE PROFITURI, GOODWILL, UTILIZARE, DATE, SAU ALTE PIERDERI INTANGIBILE (CHIAR DACA deskjobs.ro A FOST INFORMAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE) REZULTATE DIN (i) UTILIZAREA SAU NEPRICEPEREA UTILIZĂRII SITE-ULUI; (ii) COSTUL PROCURĂRII UNOR BUNURI SAU SERVICII SUBSTITUTE CA URMARE A ACHIZIĂIONŢRII, OBŢINERII SAU TRANSFERULUI PRIN SAU DE LA deskjobs.ro A ORICĂROR BUNURI, DATE, INFORMAŢII SAU SERVICII; (iii) ACCESULUI NEAUTORIZAT SAU MODIFICĂRII INFORMAŢIILOR TRANSMISE DE DVS. (iv) DECLARAŢIILOR SAU CONDUITEI ORICĂREI TERŢE PERSOANE PE SITE; SAU (v) ORICE ALTĂ CHESTIUNE LEGATĂ DE SITE SAU DE SERVICIILE OFERITE DE deskjobs.ro. deskjobs.ro NU VA FI RESPONSABIL DE NICI O ÎNCĂLCARE A ACESTOR TERMENI DE UTILIZARE DACĂ ACEASTA SE DATOREAZĂ DIN ORICE CAUZĂ PESTE CAPACITATEA DE CONTROL REZONABIL A deskjobs.ro INCLUSIV DAR NELIMITÂNDU-SE LA NEFUNCŢIONAREA SAU DETERIORAREA MECANICĂ, ELECTRONICĂ SAU A COMUNICAŢIILOR.

UNELE JURISDICŢII NU PERMIT EXCLUDEREA ANUMITOR GARANŢII SAU LIMITAREA SAU EXCLUDEREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE ACCIDENTALE SAU REZULTATE. PRIN URMARE, PREVEDERILE STIPULATE MAI SUS POT SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS.

Disponibilitate globală şi legi aplicabile

Site-ul poate conţine referiri la servicii deskjobs.ro sau programe care nu sunt disponibile în ţara dvs. Astfel de referiri nu urmăresc să anunţe aceste servicii sau programe în ţara dvs. deskjobs.ro nu oferă nici o asigurare că accesul la site este permis în conformitate cu legislaţia ţării dvs. iar accesul la site este interzis oriunde aceasta încalcă legislaţia locală aflată în vigoare. Utilizarea site-ului şi oricăror revendicări cu referire la acesta sau conţinutului acestuia sunt supuse legilor din România, desconsiderând orice regulă sau principiu cu privire la conflictul de legi.

Informaţii generale

Utilizatorul acceptă că aceşti "Termeni şi Condiţii de Utilizare" sunt guvernaţi în concordanţă cu legile din România, şi vor fi interpretaţi şi puşi în aplicare conform acestei legislaţii. Orice acţiune sau dispută iniţiată de dumneavoastră, de orice terţă sau de deskjobs.ro pentru punerea în aplicare a acestor "Termeni şi Condiţii de Utilizare" sau în legătură cu orice materiale legate de acest site se vor supune jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti din România.

Neexercitarea sau neimpunerea oricărui termen, prevedere sau drept stabilit în aceşti termeni de către deskjobs.ro nu reprezintă renunţarea la aceşti termeni, prevederi sau drepturi. Termenii şi condiţiile menţionate aici constituie termenii şi condiţiile de utilizare complete şi exclusive şi înlocuiesc şi anulează orice înţelegeri anterioare, comunicări şi alte înţelegeri referitoare la Termenii şi Condiţiile de Utilizare, cu excepţia oricăror termeni şi condiţii prevăzute în Politica de confidenţialitate sau orice alte documente menţionate în mod specific aici. În cazul în care orice prevedere din termenii şi condiţiile de utilizare va fi nelegală, nulă sau inaplicabilă din orice motiv, atunci acea prevedere va fi considerată ca inexistentă în acest contract şi nu va afecta valabilitatea şi aplicabilitatea oricărei alte prevederi. Aceşti termeni de utilizare nu crează o agenţie, joint venture sau o relaţie de angajare şi nu aveţi dreptul de a impune nici o obligaţie de nici un fel deskjobs.ro. Termenii şi condiţiile din Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului nu pot fi atribuiţi, transferaţi sau sublicenţiaţi de dvs.; deskjobs.ro îşi rezervă dreptul de a stabili termenii şi condiţiile în parte sau întreg către oricare terţă persoană. Secţiunea de titluri în termenii şi condiţiile de utilizare sunt de convenienţă neavând nici un efect legal sau contractual.

Info companie

deskjobs.ro este proprietatea SC TRI SOFTWARE SOLUTIONS SRL
Ultima actualizare: noiembrie 2008

RSS-ul Deskjobs.ro !

Acesta te ajută să primeşti joburile preferate în format RSS.
Află mai multe detalii


Banner_add_ad_ro